Калин Николов

Калин Николов е роден през 1956 г. в София. Завършва Художествена гимназия (1971-75) и ВИИИ „Николай Павлович“ (1977-83), специалност „Графика и графични технологии” при проф. д-р Евтим Томов. Паралелно на това се учи, а по-късно и работи с големия художник Борис Димовски. В момента е уредник в Графичния кабинет на Националната галерия, София. Имал е самостоятелни изложби в София (1978, 1979, 1985, 1991, 1999, 2000, 2004, 2009, 2013, 2018), Габрово (2014, 2016), Велико Търново (2017), Хамбург (1984, 1988), Атина (1991), Будапеща (1996), Скопие, Щип, Прилеп, Охрид (2013-14), Димитровград, Сърбия (2015), и др. Бил е художник във вестниците „Антени“, „Вечерни новини“, „Репортер 7“, „La Strаda“, „Щастливец“, „За буквите – О писменехь“, списанията „ФЕП“, „Тера фантастика“, „Усури“ и др. Автор на книги, монографии, каталози и изследователски студии върху историята на българското и световното изобразително изкуство. Съставител на изложби на европейски графици и живописци, на български творци в контекста на историята на изкуството. Сред първите наши творци е, издигнал глас преди промяната за историческо реабилитиране и популяризиране на художници като Райко Алексиев, Александър Добринов, Михайло Парашчук, Борис Денев, Съюза на южнославянските художници „Лада”, писателя Асен Христофоров и др.