Людмила Петракиева-Банчовска

Людмила Антонова Петракиева-Банчовска, старши учител по български език и литература в Основно училище „Свети Климент Охридски”, град Бяла Слатина.  Дипломира се през 2000 година във ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”, магистър по български език и история. През  2020 година придобива IV квалификационна степен.

От  2002 година е част от педагогическия екип на ОУ „Свети Климент Охридски”, където е завършила средното си образование.

През годините е учител по български език и литература, по история и цивилизация, класен ръководител, главен учител. Има опит при работата с НПО и координирането и изпълнението на  проекти.

Поощрява творческите инициативи на учениците и нейни възпитаници печелят награди на училищно, общинско, областно и национално ниво. Стреми се да бъде креативна и да провокира учениците си да развиват не само творчески способности.