Курс по творческо писане на проза

Курсът за творческо писане на проза е един от вече многото и традиционни за българското образование и култура курсове. Съществуват различни форми за помощ и стимулиране на писането на художествени текстове. И независимо как се наричат –  курсове, школи, работилници, семинари, уъркшопи, академии, уроци, програми и пр., през годините те са се доказали със своята ефективност и са събудили и вдъхновили немалко талатливи пера в новата българска литература. И така, този курс няма да ви направи писатели, но ще се опита да ви мотивира и да бъдете по-отговорни при майсторенето на текстове. Той ще провокира повече въпроси, отколкото да ви даде отговори.

Курсът е фокусиран върху писането на художествена проза, битуваща в различните си жанрове: роман, новела, повест, разказ, пътепис, биография, есе (в нашия случай фокусът е свит до разказ и роман).

Това е курс по творческо писане, а не курс за създаване на интерпретативни съчинения и есета. Затова целта му ще бъде да даде свобода на въображението, да развива езиковата култура и литературни познания, да даде познания за структуриране и създаване на истински литературнохудожествен текст, който да носи познание и емпатия, но в същото време да бъде интересен и да забавлява.

Като ползва опита на сродни форми, курсът предвижда да бъде двумесечен, по два пъти в седмица, а занятията са с продължителност от 1 ч. и 30 мин. (2х45 мин.). За предпочитане е курсистите да са с навършени 16 г., без горна възрастова граница, както и да имат необходим за целта литературно-творчески опит. Всеки курсист, с присъствие до 70% в часовете, ще получи сертификат от Сдружение за изкуство и наука 21 за завършен курс по творческо писане в направление проза. Ще бъдат предвидени присъствена и онлайн форми на обучение.

Първоначалната форма, базирана на книгата на канадско-хърватския писател Йосип Новакович „Курс по творческо писане „Стъпка по стъпка“ (изд. „Сиела“, С., 2009), ще води белетристът и литературния критик Владимир Шумелов. Тя включва уводна част и 10 глави, в които се разглеждат източниците на художествената проза, обстановката, образът, сюжетът, гледната точка, диалогът и сцената, началото и краят, описанията и изборът на думите, гласът и преработката на творбата. След всяка глава следват упражнения, свързани с писането на кратки текстове. Базата от текста на Йосип Новакович е допълнена с една последна част – Към лабораторията на разказа. Критически фрагменти от гледище на личния опит – есе от Владимир Шумелов, обобщаващо над 30-годишния му писателски опит.

Курсът предвижда разширения: включването на ментори – известни писатели и критици от В. Търново и страната, със свои авторски курсове; редакцията на ръкописи, която ще се води индивидуално от ментора с цел да се създаде книга с достатъчно добри качества за публикуване; изявени и талантливи курсисти ще получат шанс за публикации в електронни и книжни литературни издания и сборници.

И за финал: Не чакайте вдъхновение, за да пишете. Вдъхновението идва по-лесно, когато пишете, отколкото когато не пишете. (Й. Новакович)