Search for:

Сдружение „Сдружение за изкуство и наука 21” е вписано в регистъра на културните организации на Министерството на културата № 40 (2098)/05.03.2021 г. Основна цел на Сдружението е съхраняването и популяризирането на българската култура чрез авторски текстове и разпространение на културна продукция. Чрез изследователски дейности, свързани с развитието на изкуствата и културата Сдружението се стреми да развие публики и да предостави образователни програми като прилага иновативни методи и практики в творческото съдържание, което предоставя безвъзмездно на бенефициентите си.

Екипът на Сдружението работи за популяризиране на българската литература и култура и се стреми да повиши нивото на информираност на широката общественост, да формира естетически вкус и да възпитава в уважение към културните ценности, в т.ч. с фокус към подрастващото поколение. Нашите цели:

  • Да съхраним и популяризираме културното и историческо наследство на България.
  • Да възкресим значими, но забравени творци, исторически личности, автори, чието творчество заслужава да намери място в литературата и културата ни;
  • Да запознаем читателите с творчеството на повече или по-малко известни художници.
  • Да представим съвременната българска литература, култура, книгоиздаване;
  • Да налагаме нови, още неутвърдени имена;

В основата по-голямата част от изследванията ни са архивни материали, документи с висока историческа ценност, имащи пряко отношение към жизнения път, творчеството и дейността на именитите българи. Материали, които създават усещане за пряк контакт с необозримите светове на писателите, художници, интелектуалци.

Ние вярваме, че културното наследство има решаваща роля в образованието и смятаме, че обществото ни и преди всичко младите имат нужда от  фактологичния и документален поглед  към миналото, за да разберат настоящето.