Предпечатна подготовка

Сдружението предлага предпечатна подготовка (страниране и компютърен дизайн). Нашите специалисти могат да направят:

  • набор на текст
  • езиково стилова редакция
  • езиково-стилова корекция*
  • сканиране (от книги, снимки или диапозитиви)
  • обработка и ретуширане на растерни и векторни изображения
  • изготвяне на макет за книжно тяло
  • изготвяне на проекти за корици