Малина Димитрова. Основател. Председател на УС

Малина Димитрова се занимава с мениджмънт от създаването на Сдружението през 2020 г. Преди това е била  ръководител отдел „Координация и връзки с обществеността“ на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (2015-2021). Десет години е била ръководител  на Отдел маркетинг, реклама и разпространение на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново (2006-2015).  Пет години е била управител на университетска книжарница. В момента е ръководител-отдел Дигитализация, Университетска библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново. Ползва английски и руски език.