Светска София между две войни. Личности, мода, забавления

СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА”
Име на организацията изпълнител: Сдружение за изкуство и наука 21
Име на проект: „Софийски кулинарни рапсодии“
Номер на проект: Со21-Dr56-260/12.03.2021
Програма: Направление 4: “Литература” към Столична програма “Култура”-2021г.
Продължителност на проекта: От    15.02.2021                    До 10.12.2021

 „Светска София между две войни. Личности, мода, забавления” е многожанрово изследване, което се обосновава на сериозни документални, етнографски и краеведски изследвания, мемоари, кореспонденция, лични свидетелства  – носители на историческа памет, национална идентичност и има научна или културна стойност. Изследването отразява социалните потребности, актуални течения светския живот, кулинарните и модните тенденции и вкусове на столичани в няколко десетилетия след Освобождението и повишава знания на бъдещите си потребители както в София, така и в страната. Реконструирането на наситената с личности и събития история на София е неотменна част от процеса на опазването ѝ, а печатната книга е най-сигурният начин за препредаване, съхраняване и популяризиране на фрагменти от културното наследство в публичното пространство.

Героите в тази книга в книгата в много отношения са резултат на субективен подбор. Ето защо тя, освен интересна информация, носи и нашия много личен подход. Убедени сме, че неизвестните досега материали ще обогатят нашата представа за делничния и празничен живот в столицата, защото се спират не само върху важни исторически факти, но и върху някои емблематични за епохата личности, като оформят обособена цялост. Това е историята и на манталитета, чиито обект са различни епизоди около трапезата, в кръчмата, на пазара. Прибавяме и нови щрихи към бохемската история на столичния град.

Разказа ни е построен върху непубликувани архивни документи, етнографски и краеведски изследвания, мемоари, кореспонденция, лични свидетелства. Постарали сме се, книгата да представи увлекателна и пълнокръвна картина на живота в столицата, където наред с делничните занимания нашите предци са намирали време и да се насладят на удоволствията от живота – модерните градските забавления и промяната на ценностите в столичното общество, кулинарните традиции и отношението към храната в стара София. В основата на разказа е непубликуван спомен на племенника на Георги Каназирски-Верин – д-р Петър Каназирски. Роден през 1913 г. в Пловдив, умира 2001 г. в София.

Архивното проучване е в микротъканта на текста. Спомените му предлагат своеобразно пътешествие сред софийските пазари, дюкяни и хранителни магазини, обикновени гостилници и луксозни ресторанти. Диапазонът на продуктите е доста широк. В разказа му се представя и изключително богатото и разнообразно семейно меню. Така чрез разполагане на семейната история в контекста на модернизираща се София се получи създаването на по-плътна кулинарна картина.

На второ място, водещите концептуални линии и изследователски решения не биха придобили плътност и завършеност без вдъхновяващите истории за известни личност от изследвания период. Тук ще прочетете малко известни спомени с главни герои проф. Ал. Балабанов, Елин Пелин, художникът Ал. Божинов, Елисавета Багряна, Атанас Буров и др. Те се оказаха ключови допълнения по основната сюжетна линия на разказа и реконструира¬нето на гастрономическата историята на София. Тези парчета спомени не само придават оригинален смисъл на повествованието, като илюстрират различни разиграни сюжети, които позволяват по-добре да се вникне в замисъла и носещата конструкция на книгата. В крайна сметка се получи една различна, наситена с много факти, но и забавна история на градския живот в следосвобожденска София. Илюстрациите на художника Калин Николов синтезират и придават плътност и оригиналност на изданието. Чрез книгата се популяризира нематериалното културно наследство на града и се трансформира в дълготраен архив за паметта на столицата.

Сигурни сме, че изданието провокира интереса към наглед дребни детайли от ежедневието на съгражданите ни отпреди повече от 100 години.